Bruksanvisning

Plassering

Det er viktig at underlaget badestampen skal stå på er jevnt og solid. Det enkleste er å forberede et område med grus og noen treplank som fundament for stampen. Det beste er allikevel en treplatting eller et støpt underlag. Det er viktig at den ikke plasseres rett på gress eller mykt underlag da dette kan skape fuktighet i treverket. Husk også på avløpsvann fra stampen når du velger sted for plassering. 

 

Ikke plasser badestampen for nær bygninger eller andre brennbare ting for å unngå brannfare. Vær spesielt oppmerksom på barns sikkerhet rundt og i badestampen, og sørg for å sikre stampen med lokk når den ikke er i bruk. Vær oppmerksom på at i tillegg til i selve badestampen, kan også området rundt være glatt, spesielt ved kuldegrader. Ikke bruk badestampen alene. Ikke bad i for varmt vann. Anbefalt badetemperatur er 37-40 grader celsius. Temperaturen bør være lavere for barn og mennesker med hjerteproblemer. Vær obs på skarpe kanter rundt ovnen og røykrøret, og at disse delene kan bli varme under bruk. Bruk beskyttelseshansker.

 

Vedfyrt badestamp

En badestamp med innvendig eller utvendig ovn, bruker ca 3 timer på oppvarming av vannet. En badestamp med integrert ovn bruker ca 2 timer på oppvarming. Oppvarmingstid avhenger av utetemperatur, vanntemperatur, kvaliteten på veden, og fyringsmetode. Man kan redusere oppvarmingstiden ved å ha lokket på under fyring. Vannet varmes opp i lag, og må derfor røres om for å få den rette temperatur.

 

Bruk bare tørr og god ved til fyring, helst små biter for raskest oppvarming. Ved bruk av fuktig ved eller store biter kan oppvarmingstiden fordobles. Du kan justere lufttilførselen på ovnen for å styre intensiteten. For liten intensitet kan forlenge oppvarmingstiden, for stor intensitet kan skade ovnen. Sørg for å rengjøre ovnen ved behov.

 

Renhold

Vask badestampen før første gangs bruk. Når stampen skal vaskes brukes såpe og en myk klut eller svamp. Deretter skylles såpen av. Dusj alltid før bruk, slik du ville gjort i et offentlig svømmebasseng.

 

Vannet i badestampen er kun brukbart i 3-5 dager, avhengig av værforhold og hygiene. Deretter må det skiftes. Kun ved bruk av spesielle kjemikalier eller vannrensing kan vannet holde seg i lengre tid. Vær forsiktig ved bruk av kjemikalier ment for svømmebasseng, da disse er for sterke i forhold til størrelsen på en badestamp.

 

Påfylling og tømming av vann

Badestampen må fylles med vann før du kan starte oppvarmingen. Fyll til det er 10cm igjen til kanten. Det er viktig at det ikke fyres når badestampen er tom eller halvfull av vann, da dette kan skade ovnen og eventuelt glassfiberen.

 

Utløpet er som regel plassert i bunn av badestampen. Bruk et rør eller slange for å lede vannet vekk fra badestampen. Det er viktig at utløpet er åpent mellom bruk slik at ikke regnvann samler seg i stampen og fryser. Sørg for at ovnen er helt avkjølt før du tapper ut vannet, så du ikke skader stampen eller ovnen.

 

Montering

Badestampen leveres ferdig montert og klar til plassering. Du trenger kun å sette på plass rørene etter levering. Hvis du har bestilt med utvendig ovn, blir denne levert frakoblet med utstyr for tilkobling.

 

OBS!

Vi anbefaler at du ikke bruker produktet:

-      Alene

-      Hvis du er gravid, beruset eller tar spesielle medisiner

-      Hvis du har diabetes, hjertesykdom eller en annen tilstand som påvirker blodtrykket. Undersøk i slike tilfeller med lege på forhånd.

-      Hvis du er søvnig eller føler deg ukomfortabel, bør du forlate badestampen øyeblikkelig og kjøle deg ned i frisk luft.